PROJEKTY BUDOWLANE

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:

 • WYKONYWANIE PODKŁADÓW GEODEZYJNYCH, TAKŻE NUMERYCZNYCH
 • WYKONYWANIE BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD ZABUDOWĘ
 • OCENA TECHNICZNA DZIAŁEK BUDOWLANYCH POD KĄTEM PLANOWANEJ INWESTYCJI
 • WSTĘPNE STUDIA LOKALIZACYJNE I PROGRAMOWE INWESTYCJI
 • INWENTARYZACJE BUDOWALNE I EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE:


BUDOWNICTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
 • ADMINISTRACJA I HANDEL
 • HOTELE I GASTRONOMIA
 • BUDOWNICTWO SAKRALNE
 • SZKOLNICTWO I BUDOWNICTWO SPORTOWE
BUDOWNICTWO SŁUŻBY ZDROWIA:
 • KOMPLEKSY SZPITALNE
 • PRZYCHODNIE ZDROWIA I APTEKI
 • REHABILITACJA I ODNOWA BIOLOGICZNA

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

REALIZACJA INWESTYCJI:

 • PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO PRZETRAGÓW NA PRACE BUDOWLANE
 • DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
 • NADZORY AUTROSKIE
 • NADZORY INWESTORSKIE